טז אב התש"פ (06.08.2020)


פייסבוק חבד בישראל אויטר חבד בישראל

נשים מעניינות יותר
על מה שלושת אלפי נשים יכולות לדבר במשך חמישה ימים רצופים?

"טל הבדולח" – טל התחייה
תהליך הטהרה המקובל מטומאת מת הוא באמצעות הזאה מ'מי חטאת' – מי מעיין שבהם מעורב אפר משריפת פרה אדומה. בלשון הזוהר מכונה התערובת הזו "שיורי טלא דבדולחא" – שאריות מטל הבדולח. 

קשה לזווגן כקריעת ים סוף
בני הזוג שונים במימדים הגלויים שלהם. הם איש ואשה השונים במהותם. הם לא אמורים לחשוב ולהרגיש את אותו הדבר. ההכרה במציאותם כשונה זהו חלק בלתי נפרד מפיתוחה של זוגיות נכונה. 

כתיבה לרבי
כל מה שרצית לדעת על הכתיבה לרבי באמצעות אגרות הקודש. לכניסה למדור

חבד בישראל
מחפש כתובת של בית חב"ד בעירך? גן חב"ד לילד באזורך? הגעת למקום הנכון! השתמש במנוע החיפוש של חב"ד בישראל

מאגר עצום על חגי ישראל
מאמרים, סיפורים, הלכות, שיעורים ועוד, מסודרים לפי חגי ומועדי ישראל - לכניסה למדור

מאות ניגונים להאזנה
בואו להינות ממאות ניגוני חב"ד, המבוצעים בידי מגוון תזמורות וזמרים. לכניסה למדור

אנציקלופדיה חב"דית
בואו להרחיב את ידיעותיכם על חסידות חב"ד, ערכים בחסידות, ניגוני חב"ד, ועוד אלפי ערכים נוספים באנציקלופדיה החב"דית. לכניסה

חת"ת רמב"ם
הצטרפו ללומדי השיעורים היומיים בחומש, תהלים ותניא, וכן בשיעור יומי ברמב"ם. לכניסה למדור


» הרבי מלובביץ'

» גאולה ומשיח

» חב"ד בעולם

» חב"ד בישראל

» מדור התוכן

» השיעורים היומיים

» לוח שנה עברי

» זמני הדלקת נרות

» ניגוני חב"ד

» חדשות חב"ד

» וידאו

» מגזין

» פרשת השבוע

» חגי ומועדי ישראל

» המדור לילדים

» אנציקלופדיה חב"דית

» אודותנו

» חב"ד באינטרנט
הפלא יתגלה
אות אחת בלבד מבדילה בין "גולה" ו"גאולה" – 'א'. שם האות 'א' הוא – 'אלף', וכאשר הופכים את סדר האותיות של 'אלף' מקבלים 'פלא'. זהו אכן אחד החידושים המהותיים של הגאולה על הגולה: בגאולה יתגלה הרובד המופלא ביותר בתורה ודרכו תיחשף מהותה ועצמותה של הנוכחות האלוקית בבריאה.|
שתפו:  
חבד » פרשת השבוע » פרשות נוספות » ספר שמות » פרשת בשלח


מעלת הנשים
במעמד נפלא זה של קריעת ים סוף ניכרת מעלתן המיוחדת של נשות ישראל בהנהגת מרים הנביאה - הנשים יוצאות בשבח והודייה לה' על גודל הנס בחיות ובשמחה נלהבת.

א שבט התשע"א (06.01.2011)

בשבת פרשת בשלח שהיא "שבת שירה" וגם שבת "ט"ו בשבט" נזכור, ששבת - חמדת ימים שהיתה גנוזה באוצרו של הקב"ה וניתנה לישראל - עניינה אמת, עד שאפילו עם הארץ אינו משקר בשבת, (לכן בשבת הוא נאמן על הדמאי). וכשמתגלית האמת של עם ישראל, מתגלה בהם אחדותם שמצד מציאותם האמיתית - "אב אחד לכולנה"... ולמעלה מזה, בחינת אלוקות שלמעלה מגדר אב ולמעלה מהתחלקות...  
 
ואכן גדולה מעלת השבת שבה עולים העולמות (הכלים) לקבל אורות עליונים, ובה מאירה בחינת האלוקות שמעל העולמות, (שלא כמו בימי החול שמאירה בחינת האלוקות השייכת לעולמות בלבד). בשבת מתגלה בחינת שם הוי' (שיש בה דרגות רבות) ולעתיד לבוא תתגלה בשלימות.
 
לכן דוקא בשבת מורגשת אחדות ישראל שלמעלה מהתחלקות. ואם כך בכל שבת כל שכן ב"שבת שירה"... שבת פרשת בשלח זכתה לשמה המיוחד "שבת שירה" על שם "שירת הים". "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'..." בשעת קריעת ים סוף היתה התגלות מהות ועצמות ה' ית' שלמעלה מהשתלשלות, עד שים (העלם) נעשה יבשה (גילוי), (שאצלו ית' "העלם" ו"גילוי" שוים ממש). אז בקריעת ים סוף, הגיעו כל ישראל לאחדות שלמעלה מהתחלקות – אחדות שבאה לידי ביטוי בשירה מתוך שמחה עד לגילוי אלוקות,  "שם נשמחה בו" - במהותו ועצמותו ממש. כהכנה לאחדות במתן תורה "כאיש אחד" – "בלב אחד" "ישראל וקב"ה כולא חד" בגלוי.
 
בקריעת ים סוף משה ובני ישראל בשוה, אנשים נשים וטף, כולם אמרו שירה. אפילו עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו ואפילו עוברים במעי אמן כולם אמרו שירה. ואדרבה הילדים הכירוהו תחילה (סוטה יא). הם ראו להקב"ה בים והתחילו אומרים לאבותיהם: ..."זה א-לי ואנווהו" (שמות רבה). זוהי מעלתה של השירה, מעלת השמחה, המביאה לאחדות ולראיית אלוקות.
 
במעמד נפלא זה של קריעת ים סוף ניכרת מעלתן המיוחדת של נשות ישראל בהנהגת מרים הנביאה - הנשים יוצאות בשבח והודייה לה' על גודל הנס בחיות ובשמחה נלהבת. "ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים: שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים". שירתן של הנשים היא בשמחה יתירה, על כן היא מלווה בתופים ובמחולות. מתוך שצדקניות היו והאמינו בגאולה הכינו את התופים, ומתוך ששמחה עבודה גדולה היא, יצאו במחולות וריקודים... מרים הנביאה שהקב"ה העמידה "גואל ישראל" עוד לפני לידת משה, מרים שהתנבאה שעתידה אמה שתלד בן והוא יושיע את ישראל, וכשהשליכוהו ליאור ועמד אביה וטפחה על ראשה ואמר לה: בתי היכן נבואתך?... התייצבה מרחוק לראות מה יעלה בגורלו, ומה יהיה סוף נבואתה... מרים שהתמרמרה על אורך הגלות, וכאבה על שמררו את חיי אחיה בעבודת פרך, שלכן שמה - "מרים על שם המירור". והיא דומה לרחל אמנו שמבכה על בניה ומאנה להינחם. עד שה' מרגיעה ואומר לה: "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה... יש שכר לפעולתך... ושבו בנים לגבולם". אבל כגודל המרירות של מרים כן גודל השמחה – ("לפום צערא אגרא"). כשעם ישראל רואה את מפלת המצרים בקריעת ים סוף מתקיימת נבואת מרים בשלימותה, והשמחה שלימה.
 
עוד במצרים פעלו נשות ישראל "בנות החיל" גדולות. כשהיו בעליהן יגעים מעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות את המראות שבהן היו מתקשטות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר "אני נאה ממך"... ומתוך כך מביאות בעליהן לידי תאוה דקדושה, ונזקקות להם ומתעברות ויולדות שם, שנאמר: "תחת התפוח עוררתיך". לא לחינם היו מראות אלה חביבות על הקב"ה יותר מן הכל, עד שמהם נעשה כיור המשכן, שענינו לשים שלום בין איש לאשתו. אכן בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים.  
 
מעלת הנשים התגלתה כבר אצל אמותינו עד שאברהם טפל לשרה בנביאות, וכשיצחק רוצה לברך דוקא את בנו עשו רבקה מצילה אותו מטעות... אמנם האבות מצד עצמם הם למעלה מן העולם, אבל דוקא האמהות יורדות לברר את ענייני העולם יותר מאשר האבות... וממילא פעולת האבות בעולם היא דוקא על ידי האמהות. והקב"ה נאמן לשלם שכר משלם לנשים הצדקניות במתן תורה כשנותן להן זכות קדימה – "כה תאמר לבית יעקב" (אלו הנשים), ורק אחר כך "ותגיד לבית ישראל" (האנשים).
 
מעלת הנשים ממשיכה להתגלות גם לאחר מתן תורה. כאשר הגברים מיהרו לפרק את נזמי הזהב מאזניהם בחטא העגל, הנשים לא נתנו זהבם ולא רצו לתת... וכאשר הקב"ה מצוה לבנות משכן, רואים את זריזות הנשים המחבבות את המצוה - הן מתייצבות ראשונות והאנשים נטפלו להן (רמב"ן) - "ויבואו האנשים על הנשים". הן גם מזדרזות לטוות את חוטי הצמר כשעדיין מחוברים לעזים - (ויש מעלה בקרבן מן החי על קרבן מן הצומח, במיוחד כשהחוטים עדיין מחוברים לחי ויונקים ממנו).
 
ומכיון שמתגלית מעלת הנשים על האנשים בהרבה עניינים ובעיקר בענייננו "קריעת ים סוף", ששירת הנשים נעלית משירת האנשים, מפטירין בשירת נשים – "שירת דבורה". דבורה, אשת לפידות, שופטת ונביאה בישראל, עושה פתילות למקדש ומאירה את המקדש ואת העולם כולו, (שהרי מהמקדש אורה יוצאה לעולם). גם דבורה שרה על ניצחון במלחמה... כל החיים הם מלחמה ותפקידנו לנצח בה. כל מעשינו ועבודתנו בזמן הגלות היא מלחמה שתכליתה – ניצחון על ההעלמות וההסתרים שבזמן הגלות. שלימות התענוג והשמחה שלמעלה שעתיד להתגלות בגאולה תלוי בנצחוננו במלחמה. דבורה, מלכה בישראל, רומזת על כללות עניין הגלות באומרה: "צדקת פרזונו בישראל" – "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות", ודוקא מתוך הגלות תהיה שלימות הגאולה באופן ש"פרזות תשב ירושלים".
 
בזכות מעלתן וצדקותן של הנשים נודעת להן חיבה יתירה, והן זוכות במצוה מיוחדת הכוללת את כל המצוות, מצות הדלקת נר שבת שהיא מעין סיכום כללות העבודה של כל ימי השבוע, להאיר את העולם ב"נר מצוה ותורה אור".   דורנו, דור גלגול יוצאי מרים - דור אחרון לגלות וראשון לגאולה, ונשות דורנו הן הן הנשים הצדקניות שבזכותן יצאו ממצרים. לכן לא ייפלא שגם בדורנו הנשים ממהרות ומזרזות את הגאולה. "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות", תהיה בשכר הנשים הצדקניות שבדורנו...
 
בגאולה העתידה תתגלה מעלת הנשים ביתר שאת!... בגאולה עצמה תתגלה מעלת ספירת המלכות (מקבל, אשה), שורש ספירת המלכות שלמעלה למעלה מכל הספירות (משפיע, איש). עד ש"נקבה תסובב גבר"... "אשת חיל עטרת בעלה"...
 
קריעת ים סוף גמר ושלימות יציאת מצרים היא ההכנה למתן תורה. לכן מצוות זכירת יציאת מצרים כוללת את קריעת ים סוף, וכמובן את מתן תורה ההמשך והתכלית של יציאת מצרים. מתן תורה ישנו בכל יום – "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים".
 
לעתיד לבוא תהיה בקיעת הנהר דוגמת קריעת ים סוף מתוך שירה "שם נשמחה בו" כולל גם השירה העשירית שהתחילה בשירת הים - "שירו לה' שיר חדש". "שיר" לשון זכר – שלא יהיה אחריו שעבוד, עד ל"תורה חדשה מאתי תצא" (ויקרא רבה פי"ג ג). אמנם מתן תורה היה מאורע חד פעמי, אבל סודות התורה שהיו נעלמים כל כך מעינינו יתגלו, עד שהתורה תיראה לנו כאילו היא תורה חדשה. ואז יקויים היעוד "ולא יכנף עוד מוריך", "והיו עיניך רואות את מוריך"  "ולא ילמדו עוד איש את רעהו... כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם". שם:
כותרת:
תגובה:
כתוב את המספר לאימות:


אתר הבית של חב"ד בישראל | נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק | טלפון: 072-2492667 | דואר אלקטרוני: admin@chabad.co.il

חבד ירושלים
חבד תל אביב
חבד חיפה
חב"ד ראשון לציון
חב"ד פתח תקוה
חב"ד אשדוד
חבד נתניה
חבד באר שבע
חבד חולון
חב"ד בני ברק
תפילין
צדקה
שיעורי תורה
ספרי יהדות
מזוזות
זמני הדלקת נרות שבת
כשרות
טהרת המשפחה
חינוך יהודי
אהבת ישראל
חבד בעולם
חבד ניו יורק
חבד צרפת
חב"ד הודו
חבד תאילנד
חבד סין
חבד לונדון
חב"ד טורקיה
חבד יוון
חבד ברצלונה
הרבי מלובביץ'
וידאו מהרבי מליובאוויטש
אגרות קודש
תמונות של הרבי
הרבי מלך המשיח
מופתים הרבי מחב"ד
מפגשים עם הרבי מחבד
נבואות הרבי
הרבי והבבא סאלי
הנביא מקראון הייטס
ימות המשיח
בית המקדש
גאולה ומשיח
פסק דין: הרבי מלך המשיח
אליהו הנביא
תחיית המתים
סיפורי משיח וגאולה
הגאולה בעולם שלנו
משיח באקדמיה
זמן הגאולה
RSS
Facebook
Twitter