יא סיון התשע"ח (25.05.2018)


פייסבוק חבד בישראל אויטר חבד בישראל

נשים מעניינות יותר
על מה שלושת אלפי נשים יכולות לדבר במשך חמישה ימים רצופים?

"טל הבדולח" – טל התחייה
תהליך הטהרה המקובל מטומאת מת הוא באמצעות הזאה מ'מי חטאת' – מי מעיין שבהם מעורב אפר משריפת פרה אדומה. בלשון הזוהר מכונה התערובת הזו "שיורי טלא דבדולחא" – שאריות מטל הבדולח. 

קשה לזווגן כקריעת ים סוף
בני הזוג שונים במימדים הגלויים שלהם. הם איש ואשה השונים במהותם. הם לא אמורים לחשוב ולהרגיש את אותו הדבר. ההכרה במציאותם כשונה זהו חלק בלתי נפרד מפיתוחה של זוגיות נכונה. 

כתיבה לרבי
כל מה שרצית לדעת על הכתיבה לרבי באמצעות אגרות הקודש. לכניסה למדור

חבד בישראל
מחפש כתובת של בית חב"ד בעירך? גן חב"ד לילד באזורך? הגעת למקום הנכון! השתמש במנוע החיפוש של חב"ד בישראל

מאגר עצום על חגי ישראל
מאמרים, סיפורים, הלכות, שיעורים ועוד, מסודרים לפי חגי ומועדי ישראל - לכניסה למדור

מאות ניגונים להאזנה
בואו להינות ממאות ניגוני חב"ד, המבוצעים בידי מגוון תזמורות וזמרים. לכניסה למדור

אנציקלופדיה חב"דית
בואו להרחיב את ידיעותיכם על חסידות חב"ד, ערכים בחסידות, ניגוני חב"ד, ועוד אלפי ערכים נוספים באנציקלופדיה החב"דית. לכניסה

חת"ת רמב"ם
הצטרפו ללומדי השיעורים היומיים בחומש, תהלים ותניא, וכן בשיעור יומי ברמב"ם. לכניסה למדור






» הרבי מלובביץ'

» גאולה ומשיח

» חב"ד בעולם

» חב"ד בישראל

» מדור התוכן

» השיעורים היומיים

» לוח שנה עברי

» זמני הדלקת נרות

» ניגוני חב"ד

» חדשות חב"ד

» וידאו

» מגזין

» פרשת השבוע

» חגי ומועדי ישראל

» המדור לילדים

» אנציקלופדיה חב"דית

» אודותנו

» חב"ד באינטרנט




הגוים יימשכו
אפילו גויים, נמשכים לגילוי אור אלוקי. ראינו זאת בזמנו של המלך שלמה, עת נכנעו לפניו כל מלכי העולם ובאו ליהנות מחכמתו האלוקית. וכך ישוב ויהיה בזמנו של המשיח, כאשר יתגשם הייעוד של ישעיה הנביא: "ונהרו אליו כל הגויים".



|
שתפו:  
חבד » פרשת השבוע


האמונה הטהורה במשה רבינו

מאבק האיתנים שניהל השטן מול משה עמוד האור המאיר לישראל את דרך האמת ומקרבם לאבינו שבשמים, היה מאבק מול כל המשה רבינו שיהיו עד סוף כל הדורות.



הרב יוסף קרסיק
כ סיון התשע"א (22.06.2011)

חב"ד

רבן של ישראל ואדון כל הנביאים
 
כשנה[1] וחצי חלפו מאז שמשה-רבינו הוציא את העם מארץ מצרים ונתנה התורה על-ידו וכבר קמו עליו קורח וכל עדתו, פקפקו וערערו באותו צדיק קדוש עליון וטענו שהוא בודה מלבו דברים שלא נאמרו מאת ה'.
 
איש מיוחד מאוד היה קורח - מראשי חכמי העם, אדיר וגדול בתורה, בעל רוח הקודש, עשיר מופלג ומיוחס, נכדו של קהת מהמקודש שבשבטי י-ה - שבט לוי, בן-דודו של משה רבינו, בשל כל אלו קנה לו מעמד חשוב ונכבד מאוד בקרב כל העם, כך בלשונו החלקלקה הצליח לשדל את רוב העם, גדוליו כקטניו לחלוק במשה.
 
לא רק משולי מחנה ישראל הצטרפו למחלוקתו הרעה, אלא גם מנהיגי העם ונשיאי השבטים, פקחי עולם וחריפי אנוש, אפילו 250 ראשי הסנהדרין של אחד-עשר השבטים חברו אליו ובתוכם שני שותפיו להנהגת המחלוקת - דתן ואבירם שהיו אנשים עזים ותקיפים בעלי היסטוריה ארוכת שנים של מאבקים במשה, וכן הישיש שבחבורת הרוע, מזקני הדור ונכבדיו, בנו של ראובן - און[2] בן פלת, שהיה מבוגר ממשה רבינו בעשרות שנים.
 
"ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד", בלהט המחלוקת הצליח קורח להקהיל את כל העדה למקום המקודש - אוהל-מועד ושם הכריזו: "קרח אמת ודבריו אמת ומשה רבינו ודבריו אינם אמת"! ניטלה מהם התבונה והדעת והם שמו חושך לאור ואור לחושך!
 
כתוצאה מכך נמצאה כל תורת ישראל בסכנה, כי אם חלילה יתקבלו טענותיו השקריות של קרח שמשה מינה את אהרון מעצמו ולא היה זה מינוי משמים, הרי יתעורר חשש שמא חלילה גם שאר כל התורה אינה אמת מן השמים, אלא המצאה של בשר ודם.
 
לכן העונש נגד בעלי המחלוקת היה חמור ומיידי - הקב"ה המיתם באותות ומופתים, הם נבלעו באדמה ונשרפו באש, כדי ללמד לקח לדורי דורות, שדברי משה רבינו בדורו ומשה רבינו שבכל דור ודור אמת הם! קודש קודשים הם, הכל מאת ה' יתברך!
 
ברור לכל שהתורה לא האריכה בסיפור המחלוקת כדי לדבר בגנותם של בני-ישראל, אלא כדי ללמד לקח דורות להאמין במשה רבינו שבכל דור ודור שכל הליכותיו ופועליו אמת לאמיתה כפי הרצון העליון.
 
אי אפשר להאמונה השלימה בהקב"ה בלי האמונה במשה עבדו, המערער בזו כאילו עוקר את כל האמונה בה' אחד. אף שמשה הוא בשר-ודם, הרי הוא "איש האלוקים" ולא היה בו שום דופי מעולם, מיום שנולד טוב היה, וכך נשאר עד יומו האחרון, הוא לא סטה מדרך האמת ומהדבקות בה' אף לא לרגע אחד, דרכיו גבהו מאוד מדרכיהם של כל עם ישראל, אפילו הצדיקים הגדולים שבעם אינם יכולים לעמוד על סוף דעתו והוא אהוב לפני הקב"ה יותר מכל האדם, ובו בחר ה' להיות שליחו הנאמן ויצוונו להאמין בו, ככתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
 
"ראש בני ישראל"
 
כל הדברים האמורים אינם יכולים לתת הסבר הגיוני נורמלי איך רוב העם הזניח את מנהיגו הנאמן והמסור שעשה הכל למענו ומולו בחר בקורח, שלמרות היותו עשיר וכרזימטי, הרי מעולם לא עשה כלום למען העם, הוא רק דאג לעצמו?
 
שרשרת מופלאה של ניסים ונפלאות עשה משה בשליחות ה' לכל בני ישראל - עשר מכות, יציאה ממצרים, קריעת ים-סוף, המן, הבאר, ענני הכבוד, מתן תורה, הוא היה שליח ה' להנחיל את התורה לעם, הביא מהר סיני את לוחות הברית הראשונות והשניות וכו' וכו', למרות הכל זנחו אותו ונסחפו אחר דברי ההבל, השטות והטפשות של קורח - היתכן?!
 
אין זה אלא שהיצר הרע והשטן בכבודו ובעצמו היה זה שנלחם לפגוע ברבן של ישראל, ואילו 'קורח' היה בעצם רק חייל ושחקן בכוחות הרוע של השטן עצמו, מדוע השטן כה נאבק ונלחם במשה רבינו:
 
כי משה אינו רק רב המלמד תורה לישראל, אלא הוא גם ה"נשמה הכללית" שלהם, בספר התניא[3] הוא ממשיל את הצדיק לראש ואת בני דורו לגוף, הקשר בין הראש לגוף אינו רק בכך שהוא מנהיג, מנווט ומדריך את הגוף, אלא שהוא מקור החיים והאנרגיה של הגוף, את חייהם יונקים האברים מן הראש. כך גם משה רבינו הוא הראש של כל בני ישראל, מנשמתו עובר שפע חיים רוחניים לבני דורו. כשם שאדם לא יכול לחיות בלי ראש, כך עם ישראל אינו יכול לחיות ללא הראש הרוחני שלו, משה רבינו, כי השפע הרוחני הקדוש יורד משמים לכל העם, על ידי משה רבינו.
 
יתירה מזו, אומר הזוהר הקדוש "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא", כלומר כמו משה רבינו בדורו, כך יש "משה רבינו" בכל דור ודור, שהוא בחינת הראש ומקור השפע הרוחני לכל בני דורו.
 
מאבק האיתנים שניהל השטן מול משה עמוד האור המאיר לישראל את דרך האמת ומקרבם לאבינו שבשמים, היה מאבק מול כל המשה רבינו שיהיו עד סוף כל הדורות. הניצחון של משה רבינו במותו של קורח ועדתו, מסמל וניותן כוח למשה רבינו שיהיו במשך כל הדורות.
 
כי כל הנסיונות שעברו ישראל במדבר, הנפילות הרוחניות, העליות והמורדות הם חלק מלימוד לקח לדורי דורות. דור המדבר בנסיונותיהם סללו הדרך לדורי דורות - להאמין בה' ובמשה עבדו. והתיקון האמיתי לחטאו של קורח ועדתו הוא בחיזוק ההתקשרות למשה רבינו שבכל דור ודור.
 
משיח - נשמה כללית
 
אחד המיוחד מהמשה רבינו של הדורות הוא "משה הגואל האחרון" - משיח צדקינו:
 
משיח יהיה נשמה כללית לא רק לבני דורו, אלא נשמה כללית לכל בני ישראל שבכל הדורות כולם, שהרי כל בני ישראל מאברהם אבינו עד סוף כל הדורות, יקומו לתחיה, וכולם יהיו חלק מבני דורו של המשיח, וכולם ילמדו ממנו תורה.
 
שלימות הניצחון של משה רבינו מול קורח ועדתו יתקיים במילואו בביאת משיח צדקינו, כאשר כל כוחות הרוע יתבטלו, וכולם יחושו בגלוי איך שהשפע הרוחני של נשמותיהם עובר דרך המשה רבינו - משיח צדקינו.
 
ויהי רצון שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב ממש. נאו.
   



[1] ליקוט המדרשים והגנונות נעזרתי בספרו המופלא של אליהו כי-טוב, "ספר הפרשיות".   

[2] הלא הוא פלוא בן ראובן. [3] פרק ב. 





שם:
כותרת:
תגובה:
כתוב את המספר לאימות:














אתר הבית של חב"ד בישראל | נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק | טלפון: 072-2492667 | דואר אלקטרוני: admin@chabad.co.il

חבד ירושלים
חבד תל אביב
חבד חיפה
חב"ד ראשון לציון
חב"ד פתח תקוה
חב"ד אשדוד
חבד נתניה
חבד באר שבע
חבד חולון
חב"ד בני ברק
תפילין
צדקה
שיעורי תורה
ספרי יהדות
מזוזות
זמני הדלקת נרות שבת
כשרות
טהרת המשפחה
חינוך יהודי
אהבת ישראל
חבד בעולם
חבד ניו יורק
חבד צרפת
חב"ד הודו
חבד תאילנד
חבד סין
חבד לונדון
חב"ד טורקיה
חבד יוון
חבד ברצלונה
הרבי מלובביץ'
וידאו מהרבי מליובאוויטש
אגרות קודש
תמונות של הרבי
הרבי מלך המשיח
מופתים הרבי מחב"ד
מפגשים עם הרבי מחבד
נבואות הרבי
הרבי והבבא סאלי
הנביא מקראון הייטס
ימות המשיח
בית המקדש
גאולה ומשיח
פסק דין: הרבי מלך המשיח
אליהו הנביא
תחיית המתים
סיפורי משיח וגאולה
הגאולה בעולם שלנו
משיח באקדמיה
זמן הגאולה
RSS
Facebook
Twitter